Opublikowano Dodaj komentarz

Anieli w niebie śpiewają


Tekst kolędy

Anieli w niebie śpiewają,
Bogu cześć, chwałę oddają,
Wesele opowiadają,
Wszemu światu znać dawają. Kolęda.

Narodził się nam Zbawiciel,
Wszego świata Odkupiciel:
Izaijasz prorokował,
Że się z Panny narodzić miał. Kolęda.

Otóż się nam już narodził,
By świat z grzechów wyswobodził:
Anioł pasterzom objawił,
Że się na świat Jezus zjawił. Kolęda.

W Betleem żydowskiem mieście,
Tam się do niego pośpieszcie:
Leży w żłobie łzy roniący,
Zbawiciel nasz wszechmogący. Kolęda.

Wdzięczna to nowina była,
Panna Syna porodziła:
Śpiewajmyż mu nowe pienie,
Za to jego narodzenie. Kolęda.

Cześć, chwała na wysokości,
Pokój ludziom na nizkości:
Niech Bóg pochwalony będzie,
W niebie, na ziemi i wszędzie. Kolęda.

Jezu, mocny królewiczu,
Użycz z twej szczodrej prawice,
Gospodarzowi i temu
Domowi jego wszystkiemu. Kolęda.

Błogosław na wszystkim szczodrze,
Niech ma się z łaski twej dobrze,
Z dziatkami, małżonką jego,
Niech nie doznają nic złego. Kolęda.

W tym roku i w innych wiele,
Póki jest dusza w ich ciele.
Gospodarzu szczodry Panie,
Przyjmij od nas to śpiewanie. Kolęda.

A podaj nam rękę szczodrą,
A już zatem miej noc dobrą:
Daszli wiele uniesiemy,
Daszli mało nie wzgardziemy. Kolęda.

Jeśli nie dasz nie łaj jednak,
Słowo dobre pójdzie nam w smak:
Za kolędę dziękujemy,
Inszym czasem co weźmiemy. Kolęda.

Pochodzenie

Nie jest znany autor tekstu kolędy Anieli w niebie śpiewają, jednak uważa się, że pochodzi on z XVII w. W roku 1843 zamieścił ją w Pastorałkach i kolędach z melodyjami czyli piosnkach wesołych ludu w czasie świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewanych a przez X. M. M. M. zebrane Michał M. Mioduszewski. Kolęda ta wydaje się przeznaczona do śpiewania przez kolędników.

Nuty

M. M. Mioduszewski, Pastorałki i kolędy z melodyjami czyli piosnki wesołe ludu w czasie świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane a przez X. M. M. M. zebrane, Kraków: 1843, s. 31 => Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *