Opublikowano Dodaj komentarz

Anioł Pański otoczony światłością


Tekst kolędy

Anioł Pański otoczony światłością dokoła,
Objawia się dziś pastuszkom i tak do nich woła:

Wraz, wraz, Pasterze,
grajcie wdzięcznie na lirze.
Do Betlejem śpieszcie,
Dzieciątko ucieszcie.

Narodził się wam Zbawiciel z dawna pożądany,
Który skruszy moc czartowską i piekła kajdany.
Wraz, wraz, Pasterze…

Ten jest Synem Najwyższego, równy Ojcu w Bóstwie,
dziś dla waszego zbawienia rodzi się w ubóstwie.
Wraz, wraz, Pasterze…

I dlatego was pastuszków, coście w nędznym stanie,
Wzywa najprzód przed innymi na Swe powitanie.
Wraz, wraz, Pasterze…

Idźcie śpieszno, a znajdziecie ten skarb znakomity;
leży w żłobie, w ubożuchne pieluszki powity.
Wraz, wraz, Pasterze…

Gdy przyjdziecie, upadniecie przed Nim na kolana.
Oddacie Mu pokłon boski, uznacie za Pana.
Wraz, wraz, Pasterze…

On wam jeszcze w tym żywocie da łaski obfite,
A po śmierci w chwale swojej szczęście nieprzeżyte.
Wraz, wraz, Pasterze…

Pochodzenie

Autor słów kolędy „Anioł Pański otoczony światłością” nie jest znany. Tekst powstał w pierwszej połowie XIX w. Kolęda popularna na podkarpaciu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *