Opublikowano Dodaj komentarz

Północ już była


Tekst kolędy

Północ już była, gdy się zjawiła
nad bliską doliną jasna łuna,
którą zoczywszy i zobaczywszy,
krzyknął mocno Wojtek na Szymona:
Szymonie kochany, znak to niewidziany,
że całe niebo czerwone.

Na braci zawołaj, niechaj wstawają,
Kuba i Mikołaj niech wypędzają
barany i capy, koźlęta i skopy
zamknione.

Na te wołania z smacznego spania
porwał się Stach z Grześkiem i spadł z broga;
Maciek truchleje, od strachu mdleje,
woła: uciekajcie, ach, dla Boga!
Grześko żebro złamał, Stach na nogę chromał,
bo ją w kolanie wywinął.

Oj, oj, oj, dla Boga! Pawełek woła:
uciekajcie prędko, gore stodoła;
pogorzały szopy i pszeniczne snopy.
Jam zginął.

Leżąc w stodole, patrząc na pole,
ujrzał Bartosz stary Anioły,
które wdzięcznymi głosami swymi
okrzyknęły ziemskie padoły:
na niebie niech chwała Bogu będzie trwała,
a ludziom pokój na ziemi!

Pasterze wstawajcie, witajcie Pana,
pokłon mu oddajcie, wziąwszy barana;
skocznie mu zagrajcie, głosy zaśpiewajcie
zgodnemi.

Więc ich tamuje i perswaduje
Bartos jako stary w te słowa:
Czego krzyczycie, gwałty czynicie,
Nie gore, lecz to jest rzecz nowa.

Bóg się na świat rodzi, witać go się godzi,
Pójdźmyż do niego z darami;
Weź Kuba jędyka, ty Wojtku cielę,
Ja mu poduszeczkę z puchu uścielę;
Grześko zagra w dudki, by skakał malutki,
Wzraz z nami.

Bięgną więc w skoki, nabrawszy w troki,
Jabłek obwarzanków i gruszek;
Miodu przaśnego, masła młodego,
Mleka i śmietany garnuszek:
Kurcząt młodych czworo, kur młodych ośmioro,
Przytem jaj świeżych dewie kopy.
Dwie kozy dla mleka i jagniąteczko,
Jędyka, kapłona i cieląteczko,
Idąc wygrywają, szczęśliwie stawają,
U szopy.

Stojąc pod ścianą, powyjmowano,
Co z sobą przynieśli dla Pana;
Dał Wojtek cielę, Stach jaj kobielę,
Mikołaj i Szymon barana.
Grześko obwarzanki, Kuba dzban śmietanki,
Przytem jaj świeżych dwie kopy.
Klęknąwszy, z darami serca oddali,
Stanąwszy parami na dudkach grali,
Potem się skłonili, do domu wrócili,
Wesoło.

Pochodzenie

Północ już była to bardzo humorystyczna kolęda, opisująca zachowanie pasterzy wobec niepojętych dla nich zjawisk. Jej tekst pojawia się już w zbiorach pieśni z XVIII w.

Opublikowano Dodaj komentarz

Pójdźmy wszyscy do stajenki


Tekst kolędy

Pójdźmy wszyscy do stajenki,
Do Jezusa i Panienki;
Powitajmy Maleńkiego,
I Maryję Matkę jego. 2x

Witaj Jezu ukochany,
Od Patriarchów czekany,
Od Proroków ogłoszony,
Od narodów upragniony. 2x

Witaj Dziecineczko w żłobie;
Wyznajemy Boga w Tobie,
Coś się narodził tej nocy,
Byś nas wyrwał z czarta mocy. 2x

Witaj Jezu nam zjawiony;
Witaj dwakroć narodzony,
Raz z Ojca przed wieków wiekiem,
A teraz z matki człowiekiem. 2x

Któż to słyszał takie dziwy?
Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,
Ty łączysz w Boskiej Osobie,
Dwie natury różne sobie. 2x

Tyś świat stworzył, a świat Ciebie
Nie poznał, mając wśród siebie:
Idziesz dla jego zbawienia,
On ci odmawia schronienia. 2x

Za to u świata ubogich,
Ale w oczach Twoich drogich,
Pastuszków, którzy czuwali,
Wzywasz, by cię przywitali. 2x

O szczęśliwi pastuszkowie!
Któż radość waszą wypowie;
Czego Ojcowie żądali,
Wyście pierwsi oglądali. 2x

Obietnica w raju dana,
Dziś została wykonana;
Boże jakżeś miłosierny!
W darach hojny, w słowach wierny. 2x

Takeś świat ten umiłował,
Żeś Syna nie żałował;
Zesłałeś go na cierpienia,
Od samego narodzenia. 2x

O Jezu, nasze Kochanie,
Czemu nad niebios mieszkanie,
Przekładasz nędzę, ubóstwo,
I wyniszczasz swoje Bóstwo.

Miłości to Twojej dzieło,
Z miłości początek wzięło;
Byś nas zrównał z Aniołami,
Poniżasz się między nami.

Spraw to Jezu Boskie dziecię,
Niech cię kochamy nad życie:
Niech miłością odwdzięczamy
Miłość której doznawamy.

Święta Panno twa przyczyna,
Niech nam wyjedna u Syna;
By to jego narodzenie,
Zapewniło nam zbawienie.

Pochodzenie

Tekst kolędy Pójdźmy wszyscy do stajenki pochodzi z XVIII w., ale była wtedy grana na zupełnie inną melodię niż obecnie. Muzyka, którą znamy dzisiaj pochodzi z XIX w.

Nuty

Opublikowano Dodaj komentarz

Pasterze paśli trzody na przyłogu


Tekst kolędy

Pasterze paśli trzody na przyłogu
Ali Anieli
Wyśpiewują Bogu. 2x

Chwała bądź Bogu na wysokiem niebie,
A pokój ludziom
na nizkim padole. 2x

Oznajmujemy niezmierne wesele,
Że się narodził Bóg
w człowieczem ciele. 2x

Idźcie, kwapcie się do Betleem miasta,
Znajdziecie dziecię
położone w jasłkach. 2x

Potem Anieli wnet od nich zniknęli,
Pasterze także
do Betleem biegli. 2x

I tak znaleźli jak Anioł powiedział,
Iż osioł z wołem
nad nim klęcząc puchał. 2x

A Józef stary kołysał dzieciątko,
Nynajże nynaj,
miłe pacholątko. 2x

Pochodzenie

Kolęda Pasterze paśli trzody na przyłogu ma swój pierwowzór w pieśni łacińskiej Pastores gregem in campo pascentes. W XVII w. zaadoptowana przez czeskich Wałachów.