Opublikowano Dodaj komentarz

Skarby początków chrześcijaństwa w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu

Skarby początków chrześcijaństwa w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu

Najciekawsze zabytki kultury materialnej i artystycznej, związane z początkiem chrześcijaństwa w Polsce pokazane zostaną w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu na wystawie z okazji 1050-lecia chrztu Polski.

W ramach wystawy zaprezentowany ma być m.in. naturalnej wielkości model kaplicy palatium, odkrytej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.

Ekspozycja “Archeologiczne tajemnice palatium i katedry poznańskiego Ostrowa” otwarta zostanie w Pałacu Górków 12 kwietnia. Trzy dni później nowa wystawa poświęcona początkom polskiej państwowości zaprezentowana będzie też w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci na Ostrowie Tumskim.

W 1999 r. na terenie Ostrowa Tumskiego, w okolicy kościoła Najświętszej Marii Panny zespół archeologów pod kierunkiem prof. Hanny Kóćki-Krenz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odnalazł relikty palatium Mieszka I. W następnych latach archeolodzy odkryli też fundamenty pałacowej kaplicy.

Według badaczy, obiekty te należą do najwcześniejszych murowanych budowli świeckich i sakralnych w państwie pierwszych Piastów, odpowiadających metrykalnie czasom Mieszka I.

Łukasz Bartkowiak z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu poinformował PAP, że organizowana w muzeum wystawa stanowić ma archeologiczno-architektoniczną prezentację najważniejszych miejsc i budowli Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, związanych z początkami chrześcijaństwa w Polsce.

Na ekspozycji zaprezentowane zostaną najbardziej spektakularne zabytki wczesnośredniowiecznej kultury materialnej i artystycznej, pochodzące z badań archeologicznych prowadzonych od końca lat trzydziestych XX wieku na terenie Ostrowa Tumskiego – wokół pozostałości poznańskiej rezydencji książęcej, oraz w obrębie reliktów pierwszej bazyliki katedralnej.

Jedną z atrakcji ekspozycji ma być odtworzona kaplica pałacowa, naturalnej wielkości, wraz z niezbędnym, pochodzącym z epoki, wyposażeniem liturgicznym.

Autorzy wystawy zamierzając zaprezentować ponadto m.in. sakralne precjoza z grobów biskupów poznańskich, zabytki związane z domniemanymi pochówkami Mieszka i Bolesława Chrobrego, monety z epoki, jak również wytwory wczesnośredniowiecznych artystów-rzemieślników, którzy dekorowali poznańską kaplicę i wyposażyli jej wnętrze, byli też wytwórcami biżuterii i ozdób.

15 kwietnia w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci otwarta zostanie nowa wystawa stała “Pokolenie 966 – świt wielkich przemian”.

Wystawa jest pokłosiem projektu badawczego, który zapoczątkowało odkrycie na poznańskiej Śródce wczesnośredniowiecznego cmentarzyska, na którym chowano mieszkańców poznańskiego grodu. Odkryto ponad 400 pochówków zorganizowanych według zasad liturgii chrześcijańskiej, ale noszących także ślady pogańskich obyczajów. Szczątki z grobów poddano szczegółowym badaniom genetycznym i antropologicznym.

Na wystawie prezentowane będą zabytki wydobyte z grobów: ozdoby, monety i przedmioty codziennego użytku, jak również portrety-hologramy zrekonstruowanych twarzy osób żyjących na przełomie X i XI na terenie obecnego Poznania.

“Nowoczesne metody antropologiczne pozwalają na poznanie ich twarzy; po tysiącu latach spojrzenie w oczy pokoleniu czasów Mieszka. Wystawa ma na celu uzmysłowienie współczesnemu odbiorcy głęboko ludzkiej bliskości z osobami żyjącymi na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, w przełomowym okresie dziejów” – powiedział Bartkowiak.

Przygotowanie ekspozycji odbyło się przy współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu. Wystawa powstała w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Chrzest 966”.

Rezerwat Archeologiczny Genius loci eksponuje unikatowe relikty wałów sprzed tysiąca lat, które chroniły rezydencję pierwszych polskich władców. Nowoczesna, multimedialna placówka zarządzana jest przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

PAP – Nauka w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *