Opublikowano Dodaj komentarz

A cóż z tą Dzieciną


Tekst kolędy

A cóż z tą Dzieciną będziem czynili,
Pastuszkowie mili, że się nam kwili?
Zaśpiewajmy Mu wesoło,
I obróćmy się z Nim wkoło,
Hoc, hoc, hoc, hoc.

Podobno Dzieciątko że głodne płacze,
Dla tego tak z nami nie rado skacze:
Więc ja Mu dam kukiełeczkę,
I masełka osełeczkę,
Pa, pa, pa, pa.

Czy bez Matuleńki płacze Dziecina,
Więc ją do miłego zaprośmy Syna:
Mama, mama, do Dziecięcia,
Utul tego płacz Panięcia,
Ma ma, ma ma.

Czy dlatego płacze mój złoty duszka,
Że nie ma Józefa w domu staruszka:
Więc Józefa zawołajmy,
I ciesząc go zaśpiewajmy,
Ta ta, ta ta.

Albo Pacholęciu w dudki zagrajmy,
I na piszczałeczkach rozweselajmy:
Li li li li, moje dudki,
Skacz Robaczku, mój malutki,
Li li, li li.

Nie tak, nie tak cieszcie miłą Dziecinę,
Ja Mu wnet laleczkę piękną uwinę:
Lala lala moje Dziecię,
Lala lala moje życie,
La la, la la.

Jeszcze i kąpiołkę Mu nagotujmy,
Na kąpiel serdecznych łez nie żałujmy:
O Dziecino hul hul hul hul,
Ja już płaczę, Ty się utul,
Hul, hul, hul, hul.

Jużci nie chce płakać Dziecina dłużej,
Ale ukojone oczęta mruży:
Więc Go włóżmy w kolebeczkę,
Zaśpiewajmy Mu piosneczkę.
Lu, lu, lu, lu.

Ale drżysz od zimna mój Aniołeczku,
Leżąc w tym kamiennym zimnym żłobeczku:
Więc z osiołkiem razem z wołem,
Chuchać będziem na cię społem,
Chu, chu, chu, chu.

Pókiż tego będzie, dość tego dzieci,
A czemuż nie idzie spać drugi, trzeci:
Dosyć osioł i wół beczy,
Budzą dziecię, nie do rzeczy,
Spać, spać, spać, spać.

Pochodzenie

Po raz pierwszy tekst kolędy A cóż z tą Dzieciną pojawił się w zbiorach pieśni franciszkańskich z XVIII w. Jest to kolęda dla dzieci. Ks. Jan Siedlecki zaliczył ją do tzw. “kolęd domowych”.

Nuty

Opublikowano Dodaj komentarz

Pomaga Bóg, bodajś zdrowa


Tekst kolędy

Pomaga Bóg, bodajś zdrowa,
Kuchareczko Jezusowa.
Gotujże mu dobrze,
Nagrodzić to szczodrze
Tu w potrzebie, potem w niebie.

Cóż mu będziesz gotowała?
Już mi wszystko powiedziała
Matka Pana tego, dla Synaczka swego:
Co smakuje, w czem gustuje,
Co smakuje, w czem gustuje.

Dobrą wolą i pragnienie,
Kochać go nad swe zbawienie,
Kochać utrapienie, krzyż i wyniszczenie,
Ze wszystkiego co miłego,
Ze wszystkiego co miłego.

Serce czyste i skruszone,
Ogniem miłości pieczone,
Do niego saporek, cierpliwości worek,
To mu będę gotowała
Tak mi Matusia kazała.

A wieczerza jaka będzie?
Ochędostwo w kuchni wszędzie,
Na wety milczenie, woli umartwienie:
To mu będę gotowała,
Tak Panna dysponowała.

Pochodzenie

Tekst i melodia kolędy Pomaga Bóg, bodajś zdrowa pojawia się w zbiorach z XVIII w. Jest to polska kolęda klasztorna.